Галерия от външни и вътрешни снимки на къщата още...

Разгледай снимки от природата на Мадара още...

Виж повече за
Мадара в това
видео още...
20 май 2022 - Петък

Преди много години в далечни земи имало едно племе. Мир и хармония царели в него. Един ден обаче те били нарушени. Вражески народ нахлул в земите му. Тогава мъдрият владетел решил да потърси нова земя, където отново да открият себе си... 

7 години пътували те, докато открият вълшебно място. До този момент те никъде не били виждали толкова внушителни скали, толкова зелени дървета. Слънцето светело така ярко, звездите искрели така красиво, птиците пеели толкова увлекателно, а земята…, тя била свещена. Водата изцерявала от всяка болест. Там ханът поставил началото на велика държава. 

Началото на българската държава се намира на 15 км. Източно от Шумен. Днес това място е известно като Национален историко – археологически резерват "Мадара", включващ няколко обекта с изключителна стойност. 

На първо място това е скалният релеф"Мадарски конник". На скалите от неизвестен автор е изваян релеф на конник с жезъл в дясна ръка и гега в лява, куче, лъв и змия под лъва. Най-новият подход за разчитане на паметника се обляга на персийското наследство. Конникът е земното съответствие на Слънцето, Кучето – на Луната, а Лъвът съответства на съзвездието Лъв с главна звезда Рагул. 

Компютърният анализ чрез съвременните астрономически програми показва, че това разположение се е случило в 165 година след Христа. Тази година изумително съвпада с началната година на българската държавност в Европа, заложена в писмения паметник от 8 век ("Именник на българските ханове"). Този уникален паметник със своето значение е под закрилата на ЮНЕСКО. 

В основата на отвесните скали близо до релефа има руини на постройки от различни епохи – дворци, древнобългарско езическо светилище от 9 в., църкви и манастири от ХІ – ХІV в. 386 стъпала в скалата водят до Мадарското плато, където се намира Мадарската крепост – останките от българската крепост Матора, просъществувала до 1386 г. 

Не случайно целият район на Мадара е известен като "Българската Троя". 

От тогава са изминали векове. Но това място и до ден днешен помага на всеки да намери мира и хармонията. Да намери себе си.Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата
Къщата